Gepost op

10 misvattingen omtrent de AED

Er bestaan een heleboel misvattingen omtrent de aard, de functie en het gebruik van de AED. Hier zetten we 10 van deze misvattingen op een rij:

 1. Een AED geeft automatische hartmassages:
  FOUT! Een AED is helemaal geen hartmassageapparaat. Het dient naast de hartmassage – niet tegelijkertijd maar afwisselend – een elektrische schok toe. Die heeft als doel het stopzetten van het hartritme door het ontladen van het hartspierweefsel. Hierdoor kan de sinusknoop de controle over het hartritme terugkrijgen, hetgeen het hartritme kan stabiliseren.
 2. Een AED brengt flauwgevallen personen weer bij bewustzijn:
  FOUT! Een AED mag enkel worden gebruikt bij personen met een circulatiestilstand. Wanneer dit het gevolg is van ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie zal de microprocessor van het toestel een schok toedienen om het hart te defibrilleren. Het toestel mag wel enkel gebruikt worden wanneer de patiënt niet bij bewustzijn is en ook geen normale ademhaling heeft.
 3. Met een AED in de buurt, hoef je geen hulpdiensten meer te bellen:
  FOUT! De hulpdiensten bellen is nog steeds het eerste wat je moet doen als je merkt dat iemand een circulatiestilstand krijgt. Intussen kan je door het gebruik van het toestel de overlevingskansen van de persoon wel enorm verhogen.
 4. Je gebruikt best een AED terwijl je hartmassage toepast:
  FOUT! Bij het toedienen van een elektrische schok met een AED moet de hartmassage worden stopgezet en moet een veilige afstand worden gehouden ten opzichte van de behandelde persoon.
 5. Een automatische defibrillator is beter dan een semi-automatische:
  FOUT! Een automatisch type is doorgaans gemakkelijker in gebruik maar een semi-automatisch toestel kan sneller schokken toedienen. Ze hebben dus allebei hun voor- en nadelen en dus ook hun voor- en tegenstanders.
 6. Een AED geeft altijd een elektrische schok:
  FOUT! Een AED bestaat onder meer uit een microprocessor en elektroden. Deze elektroden verzamelen informatie over het hartritme van de behandelde persoon. Die informatie wordt door de microprocessor geïnterpreteerd. Slechts als er sprake is van ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie, adviseert de microprocessor een schok om het hart te defibrilleren.
 7. Bij een circulatiestilstand moet je meteen een elektrische schok toedienen:
  FOUT! Eerst moet je onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen. Terwijl je daarop wacht, zet je zo snel mogelijk Basic Life Support in. Pas dan maak je zo snel mogelijk gebruik van een defibrillator. Zodra de hulpdiensten gearriveerd zijn, kan worden overgeschakeld op Advanced Life Support en luister je aandachtig naar de instructies van de hulpverleners als je je steentje wilt bijdragen.
 8. Een AED is zo eenvoudig in gebruik dat een kind het mag bedienen:
  FOUT! Veel recente toestellen zijn zo eenvoudig dat ook een niet-opgeleide leek-hulpverlener het toestel kan gebruiken, maar het is zeker niet de bedoeling dat het toestel door kinderen wordt bediend of zich binnen hun bereik bevindt. Het volgen van een opleiding wordt tevens nog steeds aangeraden.
 9. Je moet altijd een AED in je tas hebben klaarzitten:
  FOUT! Het is zeker niet nodig om een automatische externe defibrillator aan te schaffen om deze overal mee te nemen maar het kan wel levens redden wanneer een dergelijk toestel aanwezig is op een aantal openbare plaatsen. Een AED in een metrostation, een bibliotheek, een museum, een pretpark, zoo of andere openbare plaatsen waar zich meestal veel mensen bevinden, is dus wel een goed idee!
 10. Iedereen kan elke soort defibrillator bedienen:
  FOUT! Voor niet-professioneel gebruik zijn enkel de toestellen categorie 1 geschikt. Deze kunnen enkel volautomatisch of semi-automatisch worden gebruikt (met of zonder schokbevestigingstoets). De manuele modus kan door leek-hulpverleners niet worden gebruikt.
Gepost op

Wat is een AED?

Een AED is een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator). Het is een draagbaar toestel dat bestaat uit onder andere een microprocessor en elektroden die informatie verzamelen over het hartritme. Het wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren.

Een AED is geen hartmassageapparaat

Ten onrechte verwijzen mensen wel eens naar een AED met de term ‘hartmassageapparaat’. Dit is ten onrechte. Het toestel wordt gebruikt naast hartmassage om een elektrische schok toe te dienen. Die schok moet een gestoord hartritme stoppen (het hartspierweefsel ontladen), waardoor de sinusknoop de kans krijgt om de controle over dit hartritme terug te krijgen. Hierdoor kan het hart weer in een normaal ritme gaan kloppen. Het toestel geeft dus geen hartmassages. Dit moet naast het toedienen van de elektrische schokken ook nog gebeuren. Uiteraard moet de hartmassage worden stopgezet op het moment dat de schok wordt toegediend en moet een afstand worden behouden tussen de persoon die de hartmassage toepast en de persoon die deze ondergaat.

Kennis van de AED

Weten wat een AED is en hoe je ermee moet omgaan, kan in veel gevallen het verschil maken tussen leven en dood. De meeste recente toestellen zijn erg gemakkelijk te bedienen, ook door omstaanders of getuigen van een circulatiestilstand. Als je de situatie snel kunt herkennen, kun je ook onmiddellijk hulp aanbieden in de vorm van het bellen van de hulpdiensten, het toedienen van hartmassage en het gebruik van de defibrillator. Het volgen van een opleiding is hiervoor niet noodzakelijk maar wel aangewezen. Je weet nooit wanneer je eens de kans krijgt om een heldendaad te verrichten…

 

Gepost op

AED kan levens redden!

Een automatische externe defibrillator of AED in de buurt hebben op het juiste moment kan levens redden. Wanneer iemand een circulatiestilstand krijgt als gevolg van ventrikelfibrilleren kan deze met dit draagbare toestel gereanimeerd worden. De AED kan op een geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde manier een elektrische schok toedienen. Deze schok stopt het gestoorde hartritme en geeft de sinusknoop de kans om zelf de controle over het hartritme terug te krijgen. Daardoor kan het hart weer in een normaal ritme gaan kloppen.

De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Tijdens het toedienen van de schok moet je de hartmassage stopzetten en afstand houden van de behandelde persoon. Door de schok wordt het hartspierweefsel ontladen en krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen. Hierdoor kan het hart weer in een normaal ritme gaan kloppen. Het gebruik van een AED is dus op geen enkele manier hartmassage.

Het effect van het gebruik van een AED kan op geen enkele manier manueel worden nagebootst of worden verkregen door enkel hartmassage. Daarom spreekt het vanzelf dat de aanwezigheid van zo’n toestel op het juiste tijdstip op de juiste plaats het verschil kan maken tussen leven en dood. Naast het bellen van het noodnummer 112 en het starten van Basic Life Support is het inzetten van een AED een belangrijke stap om de overlevingskansen van de getroffen persoon te verhogen. Bovendien is het bedienen van een automatische externe defibrillator zo eenvoudig dat iedereen er in nood gebruik van kan maken, ook zonder medische opleiding. Zo kan het medisch personeel, eens het is gearriveerd, zich focussen op complexere medische ingrepen. Bij recentere vol-automatische toestellen kan de defibrillator zelfs op automatische wijze zelf de schok toedienen. Toch wordt aan iedereen aangeraden om voor een optimale reanimatie en gebruik van een defibrillator een opleiding te volgen. In België en Nederland kun je daarvoor terecht bij diverse bedrijven en instanties.