Gepost op

AED kan levens redden!

Een automatische externe defibrillator of AED in de buurt hebben op het juiste moment kan levens redden. Wanneer iemand een circulatiestilstand krijgt als gevolg van ventrikelfibrilleren kan deze met dit draagbare toestel gereanimeerd worden. De AED kan op een geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde manier een elektrische schok toedienen. Deze schok stopt het gestoorde hartritme en geeft de sinusknoop de kans om zelf de controle over het hartritme terug te krijgen. Daardoor kan het hart weer in een normaal ritme gaan kloppen.

De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Tijdens het toedienen van de schok moet je de hartmassage stopzetten en afstand houden van de behandelde persoon. Door de schok wordt het hartspierweefsel ontladen en krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen. Hierdoor kan het hart weer in een normaal ritme gaan kloppen. Het gebruik van een AED is dus op geen enkele manier hartmassage.

Het effect van het gebruik van een AED kan op geen enkele manier manueel worden nagebootst of worden verkregen door enkel hartmassage. Daarom spreekt het vanzelf dat de aanwezigheid van zo’n toestel op het juiste tijdstip op de juiste plaats het verschil kan maken tussen leven en dood. Naast het bellen van het noodnummer 112 en het starten van Basic Life Support is het inzetten van een AED een belangrijke stap om de overlevingskansen van de getroffen persoon te verhogen. Bovendien is het bedienen van een automatische externe defibrillator zo eenvoudig dat iedereen er in nood gebruik van kan maken, ook zonder medische opleiding. Zo kan het medisch personeel, eens het is gearriveerd, zich focussen op complexere medische ingrepen. Bij recentere vol-automatische toestellen kan de defibrillator zelfs op automatische wijze zelf de schok toedienen. Toch wordt aan iedereen aangeraden om voor een optimale reanimatie en gebruik van een defibrillator een opleiding te volgen. In België en Nederland kun je daarvoor terecht bij diverse bedrijven en instanties.